Garantivillkor:

Vad täcks av vår garanti?

Vår garanti täcker hårdvarufel och andra ”inneboende defekter” som inte kunde upptäcktas av våra tekniker. Garantin täcker inte skador som orsakats genom felaktigt användande av produkten eller yttre åverkan. Exempel på yttre åverkan är: att man tappar produkten, spiller vatten på den, sätter sig på den, osv. Garantin täcker inte heller mjukvarufel.

Mjukvaruproblem går ej under garanti på reparation. RL Data hålls inte ansvariga för enheters data eller säkerhetskopiering.

Begränsningar av garantin:

Garantin täcker inte batterier (t.ex. i laptops eller mobila enheter)

Garantin täcker inte RAID-kortens strömförsörjning

Garantin omfattar inte datorfläktar

Garantin täcker inte programvarufel

Garantin omfattar inte avlägsnande av skadliga program eller virus

Garantin gäller inte om produkten är ansluten till ett ojordat eluttag

Garantin gäller inte ifall Köparen ”öppnat” enheten genom att skruva upp och/eller ta isär enheten.

Garantin täcker inte skador på kablar till laddare/nätaggregat

Garantin gäller inte ifall produkten skadas under frakten och skadan beror på Köparens oaktsamhet. Förpackningar som används för leveranser måste vara oskadad och ordentligt vadderad invändigt.

Garantin gäller inte om produktens serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt

Denna garanti täcker inte indirekta skador eller ekonomisk förlust som uppstår som ett resultat av att produkten går sönder. Till exempel ansvarar inte RL Data för data som går förlorad till följd av att en hårddisk går sönder.